Ομάδα Εθελοντών Θεραπευτικού Προγράμματος Αγία Σκέπη

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.  

Προς το παρόν τα πόστα για εθελοντές έχουν καλυφθεί.

Ποια είναι τα κριτήρια για εθελοντισμό στην Αγία Σκέπη;

Εναρμόνιση με την φιλοσοφία πλήρης απόχης από ουσίες

Υψίστης σημασίας για την επίτευξη του στόχου του Προγράμματος, δηλαδή της αποτελεσματικής αποκατάστασης εξαρτημένων χρηστών, είναι η αποφυγή έκθεσης των μελών σε οποιαδήποτε ουσία, όπως και η αποφυγή οποιασδήποτε αναφοράς σε ουσίες (έστω και αν τα ίδια τα μέλη το επιδιώξουν).

Αυτό συμπεριλαμβάνει φυσικά την μαριχουάνα αλλά και την χρήση αλκοόλ το οποίο, σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, πρέπει να αποφεύγεται ακόμα και στην μαγειρική (στην ετοιμασία εδεσμάτων όπως τα αφέλια, λουκάνικα, γλυκά με λικέρ).  

Καθώς μια φαινομενική αθώα έκθεση μπορεί να κοστίσει στο μέλος μήνες θεραπείας, θεωρούμε σημαντικό να υπάρχει αρμονία στην αντίληψη μισθωτού και εθελοντικού προσωπικού γύρω από το ζήτημα.

Καθαρό ποινικό μητρώο

Βάση νομοθεσίας τα άτομα που έρχονται σε επαφή με τους ανήλικους πρέπει να έχουν καθαρό ποινικό μητρώο.  

Το μητρώο θα πρέπει να προσκομισθεί από τα νέα μέλη της ομάδας εθελοντών.

Έντυπα αιτήσεων για πιστοποιητικά μπορούν να εξασφαλίζονται από οποιοδήποτε αστυνομικό σταθμό ή τους παρακάτω συνδέσμους:

  1. Αίτηση για έκδοση πιστοποιητικού ποινικού μητρώου (Νόμος 73(I) 2004)

  2. Αιτήσεις για Πιστοποιητικά Λευκού Ποινικού Μητρώου - Αίτηση για έκδοση Πιστοποιητικού - Περί της Πρόληψης και της Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, (Νόμος 91(Ι) του 2014) Αρθρο 22(6)).