group_therapy.JPG

Η Αγία Σκέπη λειτουργεί προγράμματα στο χώρο της Θεραπευτικής Κοινότητας (ΘΚ) στο Φιλάνι, Πολιτικό, στο Συμβουλευτικό Σταθμό (ΣΣ) στην Αγλαντζιά, Λευκωσία, και στο Κέντρο Εφήβων (ΚΕ), στα Λατσιά, Λευκωσία.  


Πρόγραμμα Α’ (ΣΣ) - Κινητοποίησης

Απευθύνεται σε εξαρτημένα άτομα που δεν είναι ακόμα έτοιμα να ζητήσουν βοήθεια.  Έχει σκοπό την όσο το δυνατό βελτίωση συνθηκών διαβίωσης τους και συμβουλευτική όσον αφορά την μείωση της βλάβης. Το πρόγραμμα έχει απώτερο στόχο να κινητοποιήσει τους χρήστες να επιδιώξουν θεραπεία.


Πρόγραμμα Β’ (ΣΣ) - Εισαγωγής

Απευθύνεται σε μακροχρόνιους χρήστες και τους προετοιμάζει για ένταξη στο πρόγραμμα εσωτερικής διαμονής της κοινότητας.  Ενημερώνει τα ενδιαφερόμενα μέλη σχετικά με τις απαιτήσεις του προγράμματος, και δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις (όπως το κτίσιμο εμπιστοσύνης), ώστε να μεγιστοποιηθούν οι πιθανότητες να συμπληρώσουν το πρόγραμμα με επιτυχία.


Προγράμματα Γ', Γ.1', Δ', Δ.1' (ΘΚ) - Εσωτερικής διαμονής / 

Χωριστή θεραπεία ανά φύλο*

Τα προγράμματα διεξάγονται σε χώρο εσωτερικής διαμονής και αποτελούν τον κύριο άξονα της θεραπείας.  Οι άνδρες και οι γυναίκες φιλοξενούνται σε αναξάρτητες πτέρυγες, και λαμβάνουν ομαδική θεραπεία χωριστά.  Απώτερος σκοπός των προγραμμάτων της κοινότητας είναι η αποκατάσταση των μελών της σε προσωπικό, κοινωνικό και οικογενειακό επίπεδο.

Τα μέλη της κοινότητας δραστηριοποιούνται, εκπαιδεύονται και εκφράζονται σε προστατευμένο και ελεύθερο περιβάλλον.  Σε αυτό εντοπίζονται οι αδυναμίες που κάνουν τον καθένα επιρρεπή στη χρήση ουσιών, ώστε η θεραπεία να εστιάσει στην αντιμετώπιση τους.

Τα προγράμματα προσφέρουν θεραπεία μέσα από τον μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων και της γνωσιακής - συμπεριφοριστικής σχολής, και άλλες σχολές, ανάλογα με τις ανάγκες των θεραπευόμενων. Εστιάζουν στην:

  • Αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων

  • Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων

  • Ανάληψη ευθυνών

  • Διαχείριση μετατραυματικού στρες

  • Διαχείριση θυμού

  • Πρόληψη υποτροπής.

Σε συνεργασία με την Γενική Εισαγγελία και τις Κεντρικές φυλακές Κύπρου, η Αγία Σκέπη προσφέρει πρόσβαση στο πρόγραμμα και σε άτομα που έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση για παράνομη κατοχή ή χρήση ουσιών.


Πρόγραμμα Ε' και ΣΤ' (ΘΚ) - Εργασιοθεραπείας / 

Χωριστή θεραπεία ανά φύλο*

Τα μέλη της κοινότητας συμμετέχουν σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και αναλαμβάνουν μια σειρά περιστρεφόμενων θέσεων.  Κατά την διάρκεια της διαμονής τους, καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες και ήθος εργασίας που θα τους είναι μελλοντικά απαραίτητα.

Η επαγγελματική κατάρτιση είναι βασικός στόχος του προγράμματος, καθώς σημαντικός αριθμός μελών δεν έχουν ουσιαστική εργασιακή εμπειρία.  Γίνεται συνεχόμενη προσπάθεια για αξιοποίηση των προγραμμάτων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και του Κέντρου Παραγωγικότητας.


Πρόγραμμα Ζ' και Η’ (ΣΣ) - Επανένταξης /

Χωριστή θεραπεία ανά φύλο*

Έχοντας συμπληρώσει με επιτυχία το πρόγραμμα εντός της κοινότητας, οι θεραπευόμενοι προχωράνε στην επόμενη φάση όπου, ενώ συνεχίζουν την ομαδική θεραπεία, καλούνται ταυτόχρονα να αναλαμβάνουν ευθύνες και να επαναδραστηριοποιηθούν στην κοινωνία.

Σε αυτή τη φάση του προγράμματος τα μέλη φιλοξενούνται στον ξενώνα επανένταξης, ο οποίος συστεγάζεται με τον συμβουλευτικό σταθμό.  Οι ομάδες θεραπείας εστιάζουν στην πρόληψη υποτροπής, στην εξεύρεση επαγγελματικής απασχόλησης και προσωπικού χώρου διαμονής.  Δίνεται επίσης έμφαση στην αναπροσαρμογή στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και στη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου.


Πρόγραμμα Μ' (KΕ) - Εσωτερικής Διαμονής για Ανηλίκους

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νεαρά άτομα από 13 μέχρι 19 ετών και διαρκεί μεταξύ έξι και εννέα μήνες. Διεξάγεται σε χώρο εσωτερικής διαμονής στην περιοχή Λατσία-Γέρι και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου.

Εκτός από απεξάρτηση, το πρόγραμμα στοχεύει να εφοδιάσει τα μέλη με δεξιότητες που προωθούν την ομαλή συμπεριφορική και συναισθηματική εξέλιξη και την επανασύνδεση με το σχολικό περιβάλλον και την οικογένεια (ή κρατική στέγη).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος τα μέλη συμμετέχουν σε ομαδική, ατομική και οικογενειακή ψυχοθεραπεία. Παρακολουθούν μαθήματα και απασχολούνται με εξωσχολικές δραστηριότητες όπως μουσική, τέχνη και αθλητισμό.


Πρόγραμμα Κ' (ΣΣ) - Υποστήριξης αποφοίτων

Έχοντας επανενταχθεί στην κοινωνία οι απόφοιτοι αντιμετωπίζουν καθημερινά προκλήσεις που θα μπορούσαν να τους οδηγήσουν σε ενδεχόμενη υποτροπή. Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παροχή υποστήριξης από ειδική ψυχολόγο για όσο καιρό χρειαστεί, σε μέλη τα οποία έχουν ολοκληρώσει το πρόγραμμά.  


Πρόγραμμα Θ' (ΣΣ) - Οικογένειας (συγγενείς μελών Αγίας Σκέπης)

Η υποστήριξη από το στενό περιβάλλον των θεραπευόμενων είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος και την μείωση πιθανοτήτων μελλοντικής υποτροπής κατά την επανένταξη.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει οικογενειακή στήριξη, ατομική και ομαδική συμβουλευτική γονέων, και ψυχοεκπαίδευση γονέων.

Είναι αναγκαίο η οικογένεια και οι σύντροφοι να έχουν περάσει από συμβουλευτική, ώστε να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να υποδεχτούν και να στηρίξουν τους απόφοιτους του προγράμματος και να μπορούν, σε συνεργασία με το πρόγραμμα κοινωνικής επανένταξης, να αποτελέσουν μέρος ενός υποστηρικτικού δικτύου.


Πρόγραμμα Λ' (ΣΣ) - Οικογενειακής συμβουλευτικής (συγγενείς εξαρτημένων ατόμων που δεν έχουν αποταθεί για βοήθεια)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες ατόμων που βρίσκονται στη χρήση. Προσφέρει στήριξη στις οικογένειες, ατομική και ομαδική συμβουλευτική και ομάδες ψυχοεκπαίδευσης. Στοχεύει στην ενημέρωση των γονέων γύρω από θέματα χρήσης με απώτερο σκοπό την κινητοποίηση του χρήστη να προβεί σε θεραπεία.


Πρόγραμμα Ι' (ΘΚ/ΣΣ) - Πρακτικής άσκησης φοιτητών ψυχολογίας

Μεταπτυχιακοί φοιτητές/ήτριες εφαρμοσμένης ψυχολογίας από πανεπιστήμια της Κύπρου έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν θέσεις εποπτευόμενης κλινικής πρακτικής άσκησης στην Αγία Σκέπη.

Μέσο του προγράμματος διεξάγεται μια αμοιβαία ανταλλαγή τεχνογνωσίας από την οποία επωφελούνται τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και η θεραπευτική κοινότητα. Ενώ η Αγία Σκέπη συμβάλλει στη διαμόρφωση και κλινική κατάρτιση επαγγελματιών, παραμένει ενήμερη σε θέματα έρευνας και της δίνεται παράλληλα η δυνατότητα να διευρύνει τις υπηρεσίες που προσφέρει στα μέλη της.

Επίσης προσφέρονται ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε προπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες κοινωνικής εργασίας  και ψυχολογίας στα πλαίσια των δυνατοτήτων τους.

(Περισσότερες πληροφορίες)


*Θεραπευτική Κοινότητα Γυναικών «Παναγία η Καταφυγή»

Σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, η Αγία Σκέπη λειτουργεί από το 2012, πρόγραμμα αποκλειστικά για γυναίκες.  Η ειδικά διαμορφωμένη και ανεξάρτητη πτέρυγα χωρητικότητας 16 ατόμων περιλαμβάνει 8 δωμάτια, καθιστικό, κουζίνα, και εργαστήρια εργασιοθεραπείας και παραγωγικής απασχόλησης.

Ο διαχωρισμός των δύο φύλων είναι σημαντικός για την επιτυχία του προγράμματος απεξάρτησης, καθώς οι γυναίκες, από τις οποίες κάποιες είναι μητέρες, έχουν περάσει διαφορετικές εμπειρίες.  Στις ιδιαίτερες αυτές ανάγκες ανταποκρίνεται θεραπευτικό προσωπικό στελεχωμένο από γυναίκες.  

Στην φάση της κοινωνικής επανένταξης, οι απόφοιτοι των δύο φύλων καλούνται να συνυπάρξουν στο πλαίσιο της θεραπείας.