Επανενταξη

Εξαπάτηση από Πλανόδιους

Σύντομο απόσπασμα από το Πρωτοσέλιδο (SIGMA) 07.01.2019, με τον Ανδρέα Δημητρόπουλο και τον Γιώργο Παστελλά.

Η Θεραπευτική Κοινότητα Αγία Σκέπη δεν χρησιμοποιεί πλανόδιους πωλητές ή επαίτες για να αντλήσει πόρους. Το φαινόμενο είναι σε έξαρση και οι επιτήδειοι επικαλούνται ανεξέλεγκτα ονόματα φιλανθρωπικών και μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.