Εκπαιδευση, Κοινωνικη Επιχειρημα/ητα

Εκπαιδευτική Επίσκεψή ERASMUS+

ERASMUS PLUS.jpeg

Σε συνεργασία με τον ΟΝΕΚ οργανώθηκε στις 7 Νοεμβρίου 2018 εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο της θεραπευτικής κοινότητας, για μέλη του προγράμματος Using Social Entrepreneurship in Erasmus+.  Κατά την διάρκεια ξενάγησης, 30 συμμετέχοντες από 14 ευρωπαϊκές χώρες ενημερώθηκαν για τη δράση της Αγίας Σκέπης στον αγώνα της απεξάρτησης, και τον τρόπο με τον οποίο αυτή συνδέεται με βιώσιμη κοινωνική επιχειρηματικότητα στον τομέα των βιολογικών προϊόντων.